Phấn đấu tổng sản phẩm GRDP năm 2019 tăng 8-9%

Cập nhật lúc 11:19, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX về kết quả chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 sáng nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã nhấn mạnh đến sự nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các kế hoạch phát triển của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018

TIN LIÊN QUAN
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, chính nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018, Đồng Nai đã có 1 chỉ tiêu vượt (tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung), 24 chỉ tiêu đạt và chỉ có 3 chỉ tiêu chưa đạt (nhà ở xã hội; tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và thu ngân sách).

Về mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá; tập trung tái cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực; đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh khởi nghiệp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quan tâm phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãnh phí; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng cho biết những chỉ tiêu cụ thể của năm 2019, trong đó chỉ tiêu về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8-9% so với năm 2018.

Cũng tại kỳ họp sáng nay 5-12, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình về thu, chi ngân sách năm 2018 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; chỉ tiêu, kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình về phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019…

Tin: Nguyễn Phượng; ảnh: Huy Anh

.
.
;
.
.