Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc 16:26, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN
(ĐN) - Tiếp tục nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh (Khóa IX), chiều nay 5-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đọc tờ trình đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với 2 ông: Tạ Huy Hoàng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) và Viên Hồng Tiến (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp) do chuyển công tác khác.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Sau khi thực hiện các bước miễn nhiệm theo quy định, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Tạ Huy Hoàng và ông Viên Hồng Tiến.

Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân với ông Phùng Y Phục do ông Phục có đơn xin thôi chức danh này.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cũng đã đọc tờ trình đề nghị HĐND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh (Nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Quốc Cường, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Phạm Việt Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Với số phiếu đạt cao, ông Nguyễn Quốc Cường và ông Phạm Việt Phương đã được bầu bổ sung làm thành viên UBND (tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021).

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các đồng chí trúng cử và miễn nhiệm thành viên Ủy viên UBND tỉnh
Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các đồng chí trúng cử và miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh

Cũng nằm trong nội dung của phiên họp chiều nay 5-12, các Ban: Kinh tế ngân sách, Văn hóa - xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Trong đó, có nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng như: Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh  năm 2018; phương hướng - nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 trên vĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm tra việc thu chi ngân sách năm 2018 và phương hướng năm 2019; biên chế năm 2019 cho các đơn vị…

Tin: Công Nghĩa; ảnh: Huy Anh

 

.
.
;
.
.