Sở Tài nguyên - môi trường có tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn đạt 88%

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Tính đến đầu tháng 10, Sở Tài nguyên - môi trường đã tiếp nhận 4.171 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường.

Kết quả, đã giải quyết xong 3.928 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 3.592 hồ sơ, trễ hạn 336 hồ sơ. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 88%, trễ hạn 12%.

Thành Nam

 

.
.
;
.
.