Giao ban các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy quý III-2018:

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chung

Cập nhật lúc 20:43, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý III/2018 với các ban Đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị giao ban.
Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị giao ban.

Đồng chí Phạm Văn Ru cho rằng, trong quý III vừa qua, các cơ quan khối Đảng của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nổi bật là việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch đề ra…Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung các đơn vị chưa hoàn thành được. Đồng chí lưu ý trong các cuộc giao ban tới đây, từng đơn vị báo cáo rõ lý do vì sao một số nội dung được giao nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch; từ đó phải đề xuất được cách giải quyết vấn đề còn tồn tại và thời gian hoàn thành. Các đơn vị khối Đảng cần tăng cường phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chung là tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kịp thời, hiệu quả các công việc; trong đó có việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ở các Đảng bộ trực thuộc tỉnh…qua đó thúc đẩy hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đơn vị trong khối Đảng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để vận động đoàn viên, hội viên tham gia vào lĩnh vực này. Tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 34 của Tỉnh ủy về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng kế hoạch của Trung ương. Tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. Những vụ việc vi phạm nào đang trong diện xem xét giải quyết thì cố gắng giải quyết dứt điểm không để kéo dài. Việc giải quyết đơn thư, tố cáo cán bộ, đảng viên nên nghiên cứu tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đưa về một đầu mối để giải quyết, tránh chồng chéo trong giải quyết đơn thư…

                                                                    Phương Hằng

.
.
;
.
.