Thêm 5 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực môi trường

Cập nhật lúc 21:52, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Toàn tỉnh hiện có 38 hợp tác xã trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Trong đó có 34 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 58 tỷ đồng với trên 300 thành viên và giải quyết trên 400 lao động.

Còn lại 3 hợp tác xã ngưng hoạt động và 1 hợp tác xã đang chờ chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác. So với năm 2017, số lượng hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này tăng thêm 5 hợp tác xã với số vốn điều lệ tăng thêm là 31 tỷ đồng.

Được biết, hoạt động của các hợp tác xã chủ yếu là thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại

Quốc Khánh

.
.
;
.
.