Kết nạp 141 đảng viên

Cập nhật lúc 10:29, Thứ Hai, 27/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có thêm 141 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên của khối lên gần 6 ngàn. Trong số đảng viên mới được kết nạp, có 32 đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng quần chúng trung kiên, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; tổ chức các hoạt động phong trào để phát hiện quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm tăng số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng đề ra.

Dương An

.
.
;
.
.