Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Cập nhật lúc 16:41, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 9-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Theo đó, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Một số vấn đề nhận thức về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay” và “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay”.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Đảng ta đã xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt. Trong suốt 88 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; giành độc lập, tự do cho dân tộc; xây dựng đất nước ổn định và phồn vinh.

Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành, gắn bó máu thịt với nhân dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ; rất nhiều đảng viên của Đảng đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng đã mắc khuyết điểm, sai lầm, nhưng đều đã kịp thời sửa chữa, khắc phục. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có một Đảng duy nhất, hoạt động công khai, hợp pháp, được Hiến pháp, nhân dân và thế giới thừa nhận. Nhân dân coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, để cầm quyền, Đảng phải có năng lực nhận thức quy luật khách quan; đủ năng lực cụ thể hóa chủ trương, đường lối, lãnh đạo các tổ chức Nhà nước, chính trị, đoàn thể xã hội và phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực...

Cũng tại hội nghị, các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn được nghe PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Tôn giáo và một số vấn đề trong giai đoạn hiện nay”.

Tin và ảnh: Phương Hằng

.
.
;
.
.