Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 200 tăng sinh

Cập nhật lúc 15:27, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 9-7, tại Trường trung cấp Phật học (cơ sở tăng), xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh của tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 200 tăng sinh của trường và một số chức sắc, nhà tu hành của Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Tham gia lớp học, các tăng sinh và nhà tu hành phải viết bài thu hoạch.
Các tăng sinh và nhà tu hành tham gia lớp bồi dưỡng

Trong 4 ngày học tập (từ 9 đến 12-7), các tăng sinh, nhà tu hành sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và tình hình biển đảo Việt Nam.

Phương Hằng

.
.
;
.
.