Việc học và làm theo Bác đã trở thành tự giác

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và sơ kết giai đoạn I thực hiện Kết luận 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X diễn ra vào sáng 31-5, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong các năm: 2016, 2017 và những tháng đầu năm 2018, có 100% đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện tốt các tiêu chí nêu gương theo quy định; có 18,7% cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu; hơn 69% đảng viên là tấm gương tốt. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo giải quyết các bức xúc và vấn đề nổi cộm ở từng địa phương, lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao thưởng cho các tác giả  các tác phẩm đoạt giải cuộc thi quảng bá tác phẩm học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi quảng bá tác phẩm học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Phó  chủ tịch UBND tỉnh trao khen thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về Học  tập   học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về Học tập học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng; bôi xấu, hạ thấp uy tín của Đảng và các lãnh tụ; gắn thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 34 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII; tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, giàu nhân văn, thắm nghĩa tình; với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cho hai đơn vị tổ chức tốt cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng hai đơn vị tổ chức tốt cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Nghĩa

Dịp này, Đồng Nai có 3 tác giả đạt giải cấp Trung ương trong cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 12 cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi cấp tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phương Hằng

.
.
;
.
.