Thị trấn Tân Phú và xã Phú Lâm sẽ trở thành đô thị chính

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) về Quy hoạch vùng huyện Tân Phú đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thì thị trấn Tân Phú và xã Phú Lâm hiện hữu sẽ được xây dựng thành những đô thị chính của huyện.

Vườn sầu riêng xã Phú An (huyện Tân Phú). Ảnh: Tư liệu
Vườn sầu riêng xã Phú An (huyện Tân Phú). Ảnh: Tư liệu

Dự kiến, đến năm 2030, quy mô dân số huyện Tân Phú sẽ đạt từ 240 đến 245 ngàn người, trong đó dân cư đô thị từ 70 đến 75 ngàn người. Theo đề xuất của Viện, Tân Phú sẽ hình thành 4 tiểu vùng phát triển.

Trong đó, tiểu vùng trung tâm (bao gồm thị trấn Tân Phú và một phần của các xã Trà Cổ, Phú Lộc, Phú Xuân, Thanh Sơn, Phú Bình, Phú Lâm, Phú Thanh) có diện tích 50km2, chủ yếu phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ với trung tâm là thị trấn Tân Phú.

Tiểu vùng phía Nam (bao gồm các xã: Phú Điền và một phần các xã Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lâm, Phú Bình) có diện tích 60 km2, phát triển chủ yếu là nông nghiệp, như: lúa,cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, du lịch..., với trung tâm là xã Phú Điền.

Tiểu vùng phía Bắc (bao gồm: xã Tà Lài, Núi Tượng, Phú Lập, Phú An, Phú Thịnh, Phú Sơn và một phần các xã Phú Lộc, Phú Xuân, Thanh Sơn) có diện tích tiểu 220 km2, phát triển chủ yếu các loại cây lâu năm, như: cây ăn trái, cà phê, nuôi trồng thủy sản..., với trung tâm là xã Phú Lập.

Tiểu vùng Nam Cát Tiên (bao gồm xã Đắc Lua và Nam Cát Tiên) có diện tích 440 km2, chủ yếu là bảo vệ, phát triển rừng, kết hợp du lịch sinh thái, khám phá nghiên cứu..., với trung tâm là xã Nam Cát Tiên.

Vân Nam

 

.
.
;
.
.