Đóng, hỗ trợ hơn 68 ngàn thẻ bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 22:37, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ông Phạm Minh Thành, Phó giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho biết Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định trích một phần kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 với số tiền hơn 59 tỷ đồng để đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng.

Tổng số thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ từ số tiền này là hơn 68 ngàn thẻ. Trong đó gồm  395 thẻ cho đảng viên có huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên; 223 thẻ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Còn lại là thẻ hỗ trợ cho người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi, người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại Trường cao đẳng nghề số 8.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện đang phối hợp với UBND cấp huyện lập và phê duyệt danh sách để cấp số thẻ bảo hiểm y tế này đến từng đối tượng.

An Yên

.
.
;
.
.