Đẩy mạnh thi đua trong hệ thống Mặt trận

Cập nhật lúc 23:37, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống MTTQ tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong hệ thống Mặt trận phải được gắn với các nhiệm vụ chính trị và thiết thực chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giám sát việc rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.