UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Cập nhật lúc 11:19, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)
(ĐN)- Sáng 19-4, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm nhân sự mới đối với Sở Thông tin và truyền thông.
Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Lê Hoàng Ngọc, Quyền Giám đốc Sở Thông tin – truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin – truyền thông.
Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Lê Hoàng Ngọc, Quyền Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.
Tại Lễ công bố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Lê Hoàng Ngọc, Quyền giám đốc Sở Thông tin và truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đến ngày 1-3-2023.
Võ Tuyên
 
.
.
;
.
.