Tập huấn cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật lúc 12:24, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 16-4, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai Thông tư số 137/2017 của Bộ Tài chính quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính đã trình bày nội dung tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng (khóa XII); những điểm mới trong cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học - công nghệ công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp kinh tế…

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 137/2017 (thay thế Thông tư số 01/2007 của Bộ Tài chính) quy định việc lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm; xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm đối với các khoản ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao dự toán, các khoản thu hoạt động khác được để lại chi theo chế độ quy định và ngân sách cấp huyện, xã.

Đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm tại Thông tư này và theo quy định tại các văn bản có liên quan khác. Đối với quyết toán nguồn vốn đầu tư công, khoản chi cấp bù chênh lệch lãi suất, cấp bù phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo và quyết toán của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng.

Tin, ảnh: Hoàng Hải

 

.
.
;
.
.