Phê duyệt đề án mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Cập nhật lúc 23:16, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm là phát triển sản phẩm “nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế” ở mỗi tỉnh, huyện, xã theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thực hiện. Trong đó, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn là cơ quan lập đề án;  Chi cục Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì thực hiện. Mục tiêu là để góp phần tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính hàng hóa đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng của tỉnh, cả nước và xuất khẩu. 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án là trên 1 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn. Tiến độ thực hiện dự án là 8 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt đề án.            

Bình Nguyên

.
.
;
.
.