Nguồn vốn cho vay đạt gần 161,5 ngàn tỷ đồng

Cập nhật lúc 05:38, Thứ Hai, 02/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, tổng dư nợ cho vay 3 tháng đầu năm 2018 đã đạt gần 161,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm 2017.

Nguồn vốn cho vay tại các ngân hàng ở Đồng Nai khá dồi dào. Giao dịch tại Vietcombank Đồng Nai
 Giao dịch tại Vietcombank Đồng Nai

Cụ thể, cho vay ngắn hạn gần 89 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 4%, dư nợ trung, dài hạn khoảng 72,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2%. Trong đó, vay bằng đồng Việt Nam gần 132 ngàn tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2017, dư nợ bằng ngoại tệ  đạt 29,6 ngàn tỷ đồng tăng gần 2%. Nguồn vốn chủ yếu cho vay trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng giảm lãi suất 0,5%/năm cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại còn áp dụng chương trình tín dụng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, lĩnh vực ưu tiên với lãi suất trung, dài hạn giảm thấp hơn mức trần của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm và 9-10%/năm với vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường khác ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm.

                                                                      Hương Giang

 

 

.
.
;
.
.