Long Thành phấn đấu có xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2018

Cập nhật lúc 23:10, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Theo UBND huyện Long Thành, dự kiến trong năm 2018 xã An Phước sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, 12 xã còn lại thực hiện đạt từ 14-17 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo huyện yêu cầu UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức, để người dân hiểu rõ vai trò của mình và chủ động tham gia những công việc phải làm trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; tập trung huy động các nguồn vốn để hoàn thiện mạng lưới đường giao thông nông thôn, trường học, chợ theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm; khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với các vật nuôi, cây trồng chủ lực.

Chí Tài

.
.
;
.
.