Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và Long Khánh ký kết phối hợp

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 3-4, tại Hội trường Thị ủy Long Khánh đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai (gọi tắt là Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KHKT) với Thị ủy Long Khánh, nhằm phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị xã...

chi bộ liên đoàn lao động thị xã long khánh kết nạp đảng viên
Bí thư - Chủ tịch Đảng đoàn Liên hiệp Hội KHKT tỉnh Vy Văn Vũ và Bí thư Thị ủy Long Khánh Nguyễn Văn Nải ký kết chương trình phối hợp công tác với sự chứng kiến của đại diện Liên hiệp hội, UBND và các phòng ban của thị xã.

Theo đó, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KHKT và Thị ủy Long Khánh sẽ lãnh đạo phối hợp và tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện và sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.

Hai bên cũng sẽ tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, môi trường, anh sinh xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức  khỏe nhân dân; xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của TX.Long Khánh và của tỉnh.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, chú trọng đến công tác truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng thông qua các kênh: Website và Tờ tin Khoa học và đời sống của Liên hiệp các Hội KHKT; Trang thông tin điện tử Long Khánh (www.longkhanh.dongnai.gov.vn); Đài Truyền thanh thị xã...

Hữu Tươi

.
.
;
.
.