Ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể TX.Long Khánh

Cập nhật lúc 23:13, Thứ Hai, 09/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- UBND TX.Long Khánh vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TX.Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 với Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd. tại văn phòng UBND thị xã.

Sau gần nửa năm xây dựng hồ sơ mời thầu và triển khai đánh giá một cách khẩn trương, hiệu quả, minh bạch, tuân thủ luật pháp, Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd. là đơn vị trúng gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TX.Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các bên đi đến thống nhất những nội dung và thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng tư vấn trên cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thị xã mong muốn Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd. huy động nguồn nhân lực tốt nhất để triển khai thực hiện tư vấn lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TX.Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, khuyến khích công ty triển khai thực hiện công việc hoàn thành gói thầu sớm hơn tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Minh Dũng

.
.
;
.
.