Huyện Xuân Lộc:

Sẽ xây dựng thị trấn Gia Ray thành đô thị loại V

Cập nhật lúc 23:11, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc vừa thông qua dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển thị trấn Gia Ray thành đô thị loại V gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn thị trấn văn minh đô thị.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2018-2020 xây dựng thị trấn Gia Ray hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại V gắn với thị trấn văn minh đô thị, là đô thị trung tâm của huyện, phát triển nhanh bền vững ngành thương mại - dịch vụ và du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 quyết tâm giữ vững và ngày càng nâng chất các chỉ tiêu của tiêu chuẩn đô thị loại V đã đạt được, trong đó tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch là trên 99%, xây dựng ít nhất 5km đường ống thoát nước chính, có 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa…

Tuệ Lâm

.
.
;
.
.