Cắt giảm hơn 380 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông - vận tải

Cập nhật lúc 22:16, Thứ Hai, 23/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Bộ Giao thông - vận tải vừa có quyết định công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh, tương đương 67,36% các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông - vận tải. 

Cụ thể, lĩnh vực hàng không được cắt giảm, đơn giản nhiều nhất, lên đến 74,36%, kế đến là đường sắt với 73,08% và đứng thứ 3 là đường bộ với mức cắt giảm, đơn giản tương đương 68,5%, đường thủy là 67,34%, hàng hải 65,08%, lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ trên 61%; kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm trên 61%...

Quyết định cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông - vận tải căn cứ vào phương án nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông - vận tải năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30-10-2018.

Vân Nam

 

.
.
;
.
.