Cập nhật kiến thức cho đảng viên

Cập nhật lúc 13:01, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) – Sáng 17-4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức cập nhật kiến thức  khóa 1, năm  2018 cho 134 đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Các đảng viên tham gia lớp cập nhật kiến thức khóa 1- 2018
Các đảng viên tham gia lớp cập nhật kiến thức khóa 1- 2018

Trong khóa học kéo dài 4 ngày, từ 17 đến  20 – 4, các đảng viên sẽ được các báo cáo viên của Đảng ủy khối, Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai 7 chuyên đề: Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta; Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phản bác các quan điểm sai trái....

                                         Đoàn Phú

.
.
;
.
.