Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

Cập nhật lúc 23:00, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Hội Cựu chiến binh huyện Thống Nhất đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 9 đến 13-4), các học viên được tìm hiểu về các nội dung: điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tổ chức hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ sở, xây dựng Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong sạch vững mạnh; công tác kiểm tra của tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; hướng dẫn nội dung, phương thức hoạt động của chi, phân hội Hội Cựu chiến binh ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nội dung cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội Cựu chiến binh cơ sở.

Nguyễn  Hậu

.
.
;
.
.