Xây dựng phong cách công tác người đứng đầu

Cập nhật lúc 22:09, Chủ Nhật, 11/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Với chuyên đề của năm 2018: “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã có hướng dẫn các đơn vị trong khối thực hiện chuyên đề này.

Theo đó, tập trung thực hiện nội dung trọng tâm là nêu gương người đứng đầu. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế liên quan tới phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết; gắn với kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan tới nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên; thảo luận những giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém, đề ra phương hướng phấn đấu. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân, xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.