Ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp huyện còn hạn chế

Cập nhật lúc 22:11, Thứ Hai, 05/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Chỉ số kết quả cải cách hành chính năm 2017 của UBND cấp huyện đạt 77,39/100 điểm, giảm 8,36 điểm so với điểm số năm 2016.  Có 4/7 lĩnh vực có chỉ số đạt từ 80 điểm trở lên là: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên có 3/7 lĩnh vực có chỉ số dưới 80 điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính, cải cách cơ chế quản lý tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

Qua đó cho thấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND cấp huyện vẫn còn một số tồn tại, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính giảm mạnh so với năm 2016, giảm 21,6 điểm. Điều này phản ánh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo đánh giá năm 2016 chưa đúng thực chất; đồng thời việc áp dụng, ứng dụng các phần mềm, chữ ký số, chứng thư số trong quản lý, điều hành, xử lý công việc còn hạn chế.

Anh Thư

 

.
.
;
.
.