Triển khai quyết định kiểm toán năm 2018

Cập nhật lúc 15:21, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 23-3, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai, gồm các nội dung: kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại tỉnh Đồng Nai và kiểm toán chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2017.

Theo quyết định của Kiểm toán nhà nước, đối với cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, đoàn kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước.

Đối với cuộc kiểm toán chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2017, nội dung kiểm toán gồm: công tác lập, thẩm định, ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; công tác huy động, sử dụng nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính để phát triển nhà ở xã hội; việc xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua; công tác xét duyệt, bố trí nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách; công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội; công tác đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của chương trình phát triển nhà ở xã hội. Thời hạn kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

H.Hải

 

.
.
;
.
.