Thực hiện nêu gương tốt

Cập nhật lúc 22:22, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh luôn thực hiện tốt đăng ký nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung đăng ký nêu gương sát thực tế đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ của đảng viên. Hàng quý và cuối năm, cấp ủy Đảng cơ sở đều tiến hành đánh giá trách nhiệm nêu gương của tổ chức và cá nhân.

Trong năm 2017, có 42/90 chi, Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh được xếp loại xuất sắc tiêu biểu trong nêu gương; 48 chi, Đảng bộ cơ sở được xếp loại tốt, chỉ 1 cơ sở xếp loại trung bình, không có cơ sở bị xếp loại không gương mẫu.

Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, chỉ có 22 đảng viên (0,4%) không gương mẫu vì bị xử lý kỷ luật còn lại là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu, tấm gương tốt, thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và củng cố lòng tin trong quần chúng công nhân lao động.

Phương Hằng

.
.
;
.
.