Nhiều doanh nghiệp chi trả không đúng chế độ nặng nhọc, độc hại

Cập nhật lúc 22:37, Thứ Hai, 26/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) -  Qua giám sát tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các chính sách liên quan đến pháp luật lao động của Ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh) cho thấy cả 4 doanh nghiệp đều thực hiện chi trả chế độ nặng nhọc, độc hại cho người lao động không đúng theo quy định.

Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại cũng không được khám sức khỏe đầy đủ 2 lần/năm. Có những công ty không có bất kỳ chỉ định cho trường hợp công nhân nào đi khám bệnh nghề nghiệp để được hưởng chế độ mặc dù có nhiều công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại trên 10 năm.

Theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội, mỗi năm toàn tỉnh có khoảng vài chục vụ tai nạn lao động. Các vụ tai nạn xảy ra nhiều ở khối xây dựng, những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công tác trang bị bảo hộ lao động cho người lao động ở nhiều doanh nghiệp còn rất hạn chế, sơ sài.             

H.D

.
.
;
.
.