Chú trọng công tác dân vận chính quyền

Cập nhật lúc 22:10, Thứ Hai, 26/03/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Năm 2018 được xác định là “Năm Dân vận chính quyền”. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; chú trọng thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất và định kỳ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với công tác cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả, ngoài nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả qua mạng hoặc bưu điện.

Để thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Phương Hằng

.
.
;
.
.