Biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế toàn dân

Cập nhật lúc 23:36, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc vừa có văn bản biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ tịch UBND 6 đơn vị: Xuân Bắc, Suối Cao, Xuân Thành, Xuân Định, Xuân Phú và thị trấn Gia Ray trong công tác phát triển bảo hiểm y tế toàn dân và có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng trong 3 tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị còn lại nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung các giải pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung nắm cụ thể danh sách, thời gian số thẻ hết hạn, hoàn cảnh cụ thể của các hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kế hoạch tuyên truyền vận động, phấn đấu đến 30-6-2018 sẽ có 100% xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao về bảo hiểm y tế toàn dân.

Đối với học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, tuy nhiên hiện nay còn 23 đơn vị trường học chưa đạt tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Phòng GD-ĐT huyện và Ban giám hiệu các trường cần tăng cường tuyên truyền và vận động mạnh thường quân mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Ngọc Hoàng

.
.
;
.
.