Tăng cường định hướng thông tin

Cập nhật lúc 16:25, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 9-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Trưởng ban chỉ đạo 106 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo 106 để đánh giá kết quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các thành viên Ban chỉ đạo
Các thành viên Ban chỉ đạo 106 của tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên trong Ban chỉ đạo 106 của tỉnh, với vị trí, lĩnh vực của đơn vị mình cần nghiên cứu năm 2018 sẽ làm gì để thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan công an và bộ đội…nếu cần thiết, có thể đi học tập kinh nghiệm một số nơi để công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thời gian tới được thực hiện hiệu quả hơn, dần dần xây dựng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trở thành phản xạ, thấy bất kỳ thông tin nào xấu, độc, là chuyển ngay về Ban chỉ đạo 106 tỉnh để xử lý, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch.

Năm qua, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành triển khai tích cực và toàn diện với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, định hướng các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng vấn đề, hiểu đầy đủ hơn về các chủ trương, chính sách, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội.

Phương Hằng

.
.
;
.
.