Sinh hoạt chi bộ chuyên đề

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Sáu, 23/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2017, nhiều cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Các nội dung sinh hoạt chuyên đề đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các vấn đề đang đặt ra, như: Đảng bộ Sở Tư pháp đã sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp văn hóa trong công tác tiếp công dân, hội họp, sinh hoạt gắn với thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt các chuyên đề nâng cao chất lượng công tác tham mưu giám sát việc trả lời các kiến nghị của cử tri, phát huy tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở trong năm 2018 tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và từng đảng viên.

Phương Hằng

.
.
;
.
.