Giải ngân hơn 34,7 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Liên minh hợp tác xã tỉnh, về hoạt động hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tập thể, Quỹ Trợ vốn phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai (đơn vị trực thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh) đã giải ngân số tiền hơn 34,7 tỷ đồng cho 703 lượt dự án pháp nhân và thể nhân trong năm 2017, trong đó quỹ đã giải ngân cho 29 hợp tác xã với số tiền hơn 21,8 tỷ đồng.

Hoạt động hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kịp thời bổ sung vốn vào hoạt động phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, qua đó giải quyết việc làm ổn định cho người lao động có điều kiện tăng thêm thu nhập cho các hộ thành viên và hợp tác xã.

Hoàng Hải

.
.
;
.
.