Đồng Nai hiện có hơn 13,9 ngàn doanh nghiệp hoạt động

Cập nhật lúc 15:34, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) – Ngày 6-2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2018. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, trong năm 2018, ngành thống kê cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê, dự báo, giúp tỉnh, trung ương có số liệu kịp thời, đầy để đủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2017, Đồng Nai đã làm rất tốt công tác tổng điều tra kinh tế, đánh giá được sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, lao động làm việc trong các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh..., đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước, phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương cũng đánh giá cao Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Đồng Nai đã thực hiện tốt cuộc tổng điều tra trên địa bàn theo đúng kế hoạch và quy trình.

Được biết, qua kết quả rà soát thực tế, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 17,2 ngàn doanh nghiệp, trong đó có hơn 13,9 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp chờ giải thể và không xác minh được vào khoảng 3.081 doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh là 212 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Đồng Nai cũng đang có gần 152,7 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó có hơn 141,2 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh có địa điểm cố định và gần 11,5 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh không có địa điểm cố định.

                                                             Hương Giang

.
.
;
.
.