14 văn bản có nội dung chưa phù hợp đã được khắc phục

Cập nhật lúc 10:41, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Năm 2017, Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật; góp ý 160 dự thảo văn bản, thẩm định 92 dự thảo văn bản pháp luật; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 48 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 6 văn bản có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật và kiến nghị UBND tỉnh xử lý, khắp phục kịp thời.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn dự tập huấn về công tác Tư pháp – Hộ tịch và xây dựng văn bản do Sở Tư pháp tổ chức.
Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn dự tập huấn về công tác Tư pháp – hộ tịch và xây dựng văn bản do Sở Tư pháp tổ chức.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 73 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành, phát hiện 8 văn bản chưa phù hợp về thẩm quyền, nội dung, thể thức trình bày và có văn bản đề nghị cơ quan ban hành kịp thời xử lý, khắc phục những sai sót nói trên....

Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, trong năm 2017, Sở Tư pháp còn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện và rà soát 129 văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trước đó đến thời điểm này hết hiệu lực.

                                                         Đoàn Phú

.
.
;
.
.