Xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 22:22, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để các đơn vị thực hiện.

Một số đơn vị trong khối đã xây dựng được các mô hình học tập và làm theo Bác, như: Hội Nông dân tỉnh đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy có sổ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sưu tầm các tài liệu, câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác; Sở Nội vụ có nhật ký làm theo lời Bác…

Hàng năm, gần 97% đảng viên của khối các cơ quan tỉnh đăng ký cam kết nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương An

 

.
.
;
.
.