Thi hành kỷ luật 372 đảng viên

Cập nhật lúc 22:34, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Trong năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 372 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu vẫn là: chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, với 124 trường hợp; tiếp đến là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo có 91 trường hợp.

Ngoài ra còn có 37 trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm; 30 trường hợp vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống; 27 trường hợp tham nhũng, cố ý làm trái và một số trường hợp vi phạm tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai, sử dụng bằng cấp không hợp pháp, vi phạm quy định ngành... Cá biệt, có trường hợp bị kỷ luật vì có con tảo hôn.

 Trong năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh còn có 6 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật vì: vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; mất đoàn kết nội bộ; buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên vi phạm và vi phạm trong công tác bầu cử.

Phương Hằng

.
.
;
.
.