Tập trung giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết

Cập nhật lúc 19:39, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) – Đó là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) diễn ra chiều 19-1.

 Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. 

Các đại biểu hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Các đại biểu hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, trong nửa nhiệm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có nhiều cách làm và mô hình sáng tạo. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được kết quả tích cực, đi vào chiều sâu. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều tiến bộ…

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng kêu gọi Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cộng đồng trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; hiệp thương bổ sung đồng chí Bùi Quang Huy, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Ban thường trực với chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; tặng bằng khen cho 48 tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

Tin và ảnh: Nga Sơn

.
.
;
.
.