Quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ

Cập nhật lúc 06:34, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, kết thúc năm 2017, toàn Đảng bộ khối có 77/87 doanh nghiệp hoàn thành và vượt kế hoạch nộp ngân sách, bảo đảm thu nhập cho người lao động; có 84/87 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách về bảo hiểm xã hội...

Tất cả tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ khối đều duy trì được sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tích cực triển khai học tập nghị quyết cho đảng viên và người lao động.  

Năm 2018, với phương châm hành động: “Quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả”, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là cấp ủy, phối hợp đồng bộ cùng ban giám đốc doanh nghiệp thực hiện đạt mục tiêu nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh, hoạt động có lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động….

Từng đảng viên phải là tấm gương sáng về thực hiện nhiệm vụ được giao, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong khối cần thực hiện có kết quả lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp có vốn Nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm, ngành nghề để thích ứng trong điều kiện hội nhập.

 Phương Hằng

.
.
;
.
.