Phấn đấu kết nạp 600 đảng viên

Cập nhật lúc 22:25, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Năm 2018, Đảng bộ TP.Biên Hòa phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân bổ chỉ tiêu cho từng chi, Đảng bộ trực thuộc. Việc phát triển đảng viên mới ở Biên Hòa sẽ được chú trọng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng bán chuyên trách cơ sở.

Đồng thời, phát triển trong lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, công nhân lao động, người sản xuất giỏi, cán bộ và viên chức các trạm y tế, cán bộ quản lý và giáo viên các trường học, đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, người Hoa, đội ngũ tham gia phong trào ở các khu phố. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện nhân tố tích cực để lựa chọn giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú xem xét, kết nạp.

Trong năm 2017, Đảng bộ TP.Biên Hòa kết nạp 690 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Biên Hòa lên trên 18 ngàn đảng viên.

Phương Hằng

.
.
;
.
.