Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Hai, 01/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Cụ thể, tỉnh tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức, trong đó có 3 môn thi trắc nghiệm trên máy để đảm bảo tính khách quan theo quy định. Kết quả đã tuyển dụng được 111/140 vị trí việc làm theo nhu cầu cấp tỉnh, huyện 58/88 vị trí nhu cầu cấp xã và nâng ngạch chuyên viên cho 49 công chức.

UBND tỉnh cũng đã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác cho 386 công chức, viên chức nhằm góp phần phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tỉnh cũng đã cử hơn 6 ngàn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị.

Đặng Ngọc

.
.
;
.
.