Năm thanh niên Đồng Nai sáng tạo

Cập nhật lúc 23:01, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Đây là chủ đề công tác năm 2018 vừa được đề ra tại hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương bổ sung vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh khóa VI
Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương bổ sung vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh khóa VI

Theo đó, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hội cũng tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời thực hiện các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên khu vực đặc thù...

Trong năm 2017 các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu (3 chỉ tiêu không đạt là: phát triển hội viên mới, xây dựng lực lượng nòng cốt và tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên).

Nga Sơn

.
.
;
.
.