Lấy ý kiến về phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy

Cập nhật lúc 18:37, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 19-1, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm đảm bảo sự thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Theo phương án của Sở Nội vụ, ngay trong năm 2018 rất nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện sẽ được sáp nhập, giải thể, hợp nhất, cổ phần hóa. Theo đó, đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 103 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sắp xếp nói trên là nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường thực hiện quản lý thông qua cơ chế tài chính để nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lập, phát huy quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thái giao cho Sở Nội vụ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến thảo luận tại hội nghị để tiếp tục rà soát, triển khai sao cho phù hợp thực tế địa phương, đơn vị, phát huy hiệu quả cao nhất sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phương Hằng

.
.
;
.
.