Làm lợi cho doanh nghiệp trên 18 tỷ đồng

Cập nhật lúc 22:13, Chủ Nhật, 21/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Đó là kết quả mà các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện được trong năm 2017 thông qua các công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kinh doanh giỏi... trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Lý Trung Kiên tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.
Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Lý Trung Kiên tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Anh Lý Trung Kiên, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, cho biết Tuổi trẻ sáng tạo là phong trào được Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khối. Vì vậy, trong năm 2017, Đoàn khối đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh phát động đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2018 Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đặt chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một đề xuất ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp kinh doanh hiệu quả; mỗi cán bộ Đoàn có ít nhất một ý tưởng sáng tạo nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của tổ chức Đoàn trong nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nga Sơn

.
.
;
.
.