Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Cập nhật lúc 22:28, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

Ngày 8-1, hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: Năm 2018 ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên - môi trường cần tập trung cải thiện chất lượng môi trường, điều kiện sống của người dân; thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ và xử lý môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; khắc phục có hiệu quả ô nhiễm môi trường do chiến tranh để lại. Ngành quy hoạch, xây dựng các công trình xử lý rác thải tập trung theo vùng, cụm xã, hạn chế, tiến tới ngăn chặn căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung ở nông thôn.

 Ngành tài nguyên và môi trường tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị có mật độ dân cư cao; thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải và công nghệ theo lộ trình phù hợp. Ngành tăng cường bảo vệ, phát triển rừng bền vững, nhất là rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường. Ngành cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển…

Lâm Viên (tổng hợp)

.
.
;
.
.