Giám sát và khảo sát những vấn đề cử tri quan tâm

Cập nhật lúc 22:18, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kiến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2017; khảo sát tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp giai đoạn 2015-2017; giám sát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp của Quốc hội và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, đoàn sẽ thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016 theo nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dương An

.
.
;
.
.