Đảng bộ Xuân Lộc phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 7%

Cập nhật lúc 22:26, Thứ Hai, 01/01/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Huyện ủy Xuân Lộc đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 là tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện phấn đấu năm 2018 tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt từ 7% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm; 100% chi, Đảng bộ có nguồn đều phát triển được đảng viên.

Trong năm qua, Huyện ủy Xuân Lộc kết nạp được 358 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 7,61%. 100% tổ chức cơ sở Đảng đều phát triển được đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu.                                            

  Tuệ Lâm

.
.
;
.
.