Chủ động phát hiện sai phạm

Cập nhật lúc 22:12, Chủ Nhật, 07/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm 2017 ở huyện Trảng Bom là 18 trường hợp (tăng 2 trường hợp so với năm trước). Phần lớn số đảng viên bị kỷ luật do tổ chức Đảng và qua công tác kiểm tra, giám sát tự phát hiện được; chỉ có 4 trường hợp phát hiện qua đơn thư tố cáo. Trong số những đảng viên đã bị kỷ luật, có 1 trường hợp bị cách chức, 1 trường hợp bị khai trừ, còn lại bị cảnh cáo và khiển trách.

Nội dung vi phạm nhiều nhất ở lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình, chiếm 10/18 trường hợp (55,55%); 2 trường hợp cố ý làm trái; 2 trường hợp vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và vi phạm một số nội dung khác.

Phương Hằng

.
.
;
.
.