Báo Đồng Nai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Cập nhật lúc 10:28, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 8-1, Báo Đồng Nai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan. 

Cán bôj
Cán bộ, đảng viên, viên chức Báo Đồng Nai nghe lại phần trình bày của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trong buổi sáng 8-1, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Báo Đồng Nai đã nghe lại phần trình bày của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về nội dung tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương...

Dự kiến, trong buổi sáng 11-1 và ngày 15-1, Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 19 về tiếp tục đỏi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Anh Thư

 

.
.
;
.
.