Tăng cường hướng dẫn triển khai Chỉ thị 05 cho cấp cơ sở

Cập nhật lúc 23:35, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Đó là lưu ý của đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12 diễn ra sáng 15-12 nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình học tập, lao động, công tác.

 Các đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tỉnh

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của địa phương năm 2017 và những dự báo về tình hình thế giới, trong nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội để các tầng lớp nhân dân tin và thực hiện, nhất là những bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách để kịp thời kiến nghị, điều chỉnh cho phù hợp.

Trong quá trình tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần quan tâm đến công tác tư tưởng phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Lâm Phương Thanh cũng đề nghị trước các vấn đề phức tạp, các cơ quan báo chí phải thận trọng trong tuyên truyền, thông tin phải đảm bảo tính xác thực từ cơ quan có trách nhiệm. 

Nga Sơn

 

 

.
.
;
.
.